Tiedote 1/2023

Värtsilän Riistamiehet Ry Jäsentiedote            1/2023

Vuosikokous pidettiin 26.2.2023 klo 18.00 seuran majalla. Paikalla 19 henkilöä, joista 16 jäsentä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Johtokunnalle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Puheenjohtajaksi valittiin Jussi Raerinne.

Johtokunnan jäsenet ja heidän toimialueet.

Jussi Raerinne                              Puheenjohtaja                          041-4836261

Mika Piiroinen                      Varapuheenjohtaja                          040-0130666

– kosteikko, suurpedot, vesilintulaskennat, hanhet, RHY

Anni Ryynänen                        Sihteeri/Majan vuokraus                050-3588857

Aki Kinnunen                               Kilpailutoiminta                        050-0396544

Antti Romppanen                     Kilpailutoiminta                              050-5367317

Sami Piiroinen       Vuokrasopimukset/Yhteisötoiminta             050-5345274

Joni Pesonen         Vuokrasopimukset/ Reviiri/OmaRiista         050-5598479

Veikko Askolin                             Hirvitoiminta                             050-0483074

Pekka Tuikkala                          Monitoimimies                               040-7290930

Seuraan valittiin varsinaisiksi- tai koejäseniksi seuraavat henkilöt.

  1. Varsinaisiksi jäseniksi.

Mikko Juhani Rummukainen suosittelijat Markus Rummukainen ja Erkki Kinnunen

Jesse Markku Kristian Laakkonen suosittelijat Marko Turunen ja Markku Nikulainen

Matias Oskari Piirainen suosittelijat Pekka Partanen ja Jukka Kolehmainen

Mika Riitala suosittelijat Timo Koljonen ja Teemu Koljonen

Tero Sopanen suosittelijat Timo Koljonen ja Teemu Koljonen

Eero Rautanen suosittelijat Tero Heikkilä, Vesa Käkönen ja Timo Koljonen

2. Koejäseniksi

Ville Valtteri Karvonen suosittelijat Jorma Sistonen, Heikki Reijonen

Andrey Nazarov suosittelijat Reijo Kaikko, Teemu Koljonen

Aki Johannes Säkkinen suosittelijat Teemu Koljonen ja Esko Raerinne

Maksut Liittymismaksu 200€ Seuran alueella asuvilta ja maanvuokraajilta.  Muilta 500€.

Vuoden 2023 jäsenmaksu on 70€.

Toiminta- ja talkoomaksu vuodelle 2023; Jos jättää palauttamatta toimintailmoituksen maksua 25€. Jos jättää käymättä talkoissa, tai ei suorita muuten talkoovelvoitettaan maksua 30€.

Merkitse talkoosuoritus majalla olevaan vihkoon. Kirjoita nimesi selvästi. Tai ilmoita johtokunnan jäsenelle.

Maanvuokraajat ovat vapautettuja talkoomaksusta, mikäli ilmoittavat siitä itse sihteerille joko sähköpostilla tai whatsapilla/tekstiviestillä.

Yhteistoiminta

Pilkkikilpailut Sääperillä 8.4 klo 9

Talkoot 13.5 ja 20.5 klo 9 Riistamajalla.

Haulikko sekä hirviammunta kilpailun päivämäärät ilmoitetaan sähköpostilla sekä nettisivuilla.

Muiden talkoiden päivämäärät ilmoitetaan sähköpostilla, sekä nettisivuilla. Huom. Talkootyötä voi tehdä myös omatoimisesti, sopimalla asiasta johtokunnanjäsenen kanssa.

Kesäkokouksesta ilmoitetaan myöhemmin seuran sääntöjen mukaisesti.

Muuta

Tiedote ja lasku toimitetaan sähköpostitse niille, joiden säpo on tiedossa, postitse muille. Mikäli et omaasi saa, ota yhteyttä sihteeriin.

Jälleen muistutetaan, että seura tarvitsee uusia ammunnanvalvojia!

Mikäli haluat liittyä seuran Whatsapp ryhmään, ota yhteyttä johtokunnan jäseneen.

nettisivut. www.vartsilanriistamiehet.fi

KEVÄÄN JATKOA!

Anni Ryynänen/sihteeri

VÄRTSILÄNTIE 346

82655 VÄRTSILÄ

050 3588857

vartsila.riistamiehet@gmail.com