Metästysluvat ja vieraskortit

Suomessa metsästysoikeus on sidottu maanomistukseen. Maanomistajalla on oikeus metsästää ja määrätä siitä omilla maillaan. Hyvin yleisesti yksityiset maanomistajat vuokraavat maansa metsästysoikeuden paikalliselle metsästysseuralle.

Metsästysseuran jäsenellä on oikeus metsästää niillä alueilla, joihin metsästysseuralla on metsästysvuokrasopimus.

Valtion omistamille maille voi hakea metsästyslupaa Metsähallitukselta. Tällaisia metsästysalueita on erityisesti maan itä- ja pohjoisosissa. Metsästyslain 8 §:ssä on lueteltu ne kunnat, joissa kuntalaisilla on oikeus metsästää kotikunnassaan valtion omistamilla mailla. Metsästyslain 7 §:ssä on säädetty oikeudesta metsästää yleisellä vesialueella ja talousvyöhykkeellä.

Vieraskortti maksut 2023

Pienriista päiväkortti 10 €, kausikortti 100 , saalis isännän kiintiöstä.

Vesilinnut ja kyyhky kausilupa 60 €, vesilintujen ja kyyhkyn kausilupa ei vaadi isäntää. Vesilintua ja kyyhkyä metsästävillä vierailla ilmoitusvelvollisuus saaliista kauden päätteeksi (sihteerille; sähköpostilla/tekstiviestillä/whatsapp)

Maanvuokraajilla jotka eivät ole seuran jäseniä, 3 päivälupaa alkavaa 50 ha kohden.

Pienpetojahdissa vieras isännän mukana, ei vieraskorttia.

Vieraskortti myyjä; Jukka Kolehmainen. Vieraskortti suositellaan hankittavaksi ensisijaisesti netin kautta.

Sääperin kosteikolla metsästys sallittu

perjantai klo 12 – maanantai klo 12

Sääperin kosteikko alueella vuorokausi kohtainen kiintiö, 5 vesilintua per henkilö.

FI93 5153 7040 0028 33, Vieraan nimi, isännän nimi, sekä maksun laji viestikenttään.  Pidä maksutosite mukana. 

Sääperin kosteikko alue